Felvételi vizsga pótlása

2009. június 17.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar mesterképzésének felvételi eljárásában az írásbeli vizsga pótlása nem lehetséges. Rendkívül indokolt esetben a felvételi vizsgára jelentkezett, de azon önhibáján kívül megjelenni nem tudott jelentkező számára – kérelmének egyedi elbírálása után – a pótlásra szóbeli felvételi vizsga lehetőségét biztosítjuk. A kérelmet a VIK dékánjának címezve kell benyújtani.

A kérelmet és a benne foglaltak elbírálása szempontjából szükséges mellékleteket 2009. június 26-ig kell leadni a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatalában a titkárságon (1111 Budapest, Egry József u. 18.) elérhetőségének – cím, mail cím, telefonszám – pontos megjelölésével.

A kérelem elbírálásáról és a szóbeli vizsga részletei ügyében értesítést küldünk.