Kari tanulmányi verseny

2009. április 9.

F E L H Í V Á S

KARI TANULMÁNYI VERSENYRE

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar nappali tagozata részére az alábbi tanulmányi versenyeket hirdetem meg:

Matematika verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16-20 óráig az I.B.027. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II-V. évesek.

Fizika verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16-20 óráig az F.E. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók.

Villamosságtan verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16-20 óráig a V.1.502. teremben.

A versenyen való részvételt elsősorban a II. éves és magasabb évfolyamú villamosmérnöki szakos hallgatóknak ajánljuk.

Kozma László

Digitális technika verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16-20 óráig az I.B.026. teremben.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók külön kategóriában az I. évesek, külön kategóriában a II-V. évesek.

Mikroelektronika verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16-20 óráig a V.2. 256. teremben.

A versenyen a III-V. éves hallgatók vehetnek részt.

Elektrotechnika verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16-20 óráig a V.2. 628/a. teremben.

A versenyen a II-III. éves hallgatók vehetnek részt.

Schnell László

Méréstechnika és Jelfeldolgozás verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16-20 óráig az I.E.220. teremben.

A versenyen a Kar II. évfolyamától részt vehetnek a hallgatók, külön kategóriában a II. évesek, külön kategóriában a III-V. évesek.

500 perces hardware fejlesztési verseny

2009. április 30-án csütörtökön 16 órától a V.2. III. emeletén.

A versenyen a Kar valamennyi évfolyamáról részt vehetnek a hallgatók.

Részletes információ az Elektronikus Eszközök Tanszéke honlapján (www.eet.bme.hu).

A dolgozat elkészítéséhez mindenféle irodalom (jegyzet, könyv) használható. A versenyre külön jelentkezni nem kell. Kérem a pályázókat, hogy a kijelölt teremben jelenjenek meg a megadott időben.

A versenyre vigyenek magukkal a dolgozat megírásához szükséges mennyiségű papírt.

Tárgyanként illetve kategóriánként a következő pályadíjakat tűzöm ki:

I. díj

30.000,- Ft

II. díj

25.000,- Ft

III. díj

20.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a díjak átcsoportosításának jogát fenntartja.

A versenyek helyezési díjait a Kar Hallgatói Képviselete és a Pro Progressio Alapítvány finanszírozza.

A külföldi ösztöndíj és a doktorandusz pályázatok elbírálásánál a tantárgyi versenyeken elért helyezés előnyt jelent.

A versenyek eredményének kihirdetése 2009. május 7-én csütörtökön 15 órakor lesz a V.2. 716. teremben.