Kérdések és válaszok

a mester (MSc) képzéssel kapcsolatban

I. A mesterképzés

Miért érdemes MSc képzésre jönni a BSc után?

A kétciklusú felsőfokú képzésben a műszaki területen a BSc szint után a második szint az MSc (Master of Sciences) képzés. A kétéves MSc képzés mélyebb szakmai ismereteket ad, alkalmassá tesz magasabb szintű (középvezetői, feljesztőmérnöki) pozíciók ellátására.

A Kar úgy alakította ki az MSc programjait, hogy

(1) figyelembe vegye a vállalatok igényeit,

(2) a korábbi osztatlan 5-éves képzéshez hasonló színvonalú képzettséget adjon,

(3) a teljes képzést átívelő szakmai projektmunkát tegyen lehetővé.

Ipari partnereink már megismerkedtek a BSc és az MSc képzési szintek közötti különbséggel, és visszaigazolták, hogy a korábban megszokott műegyetemi diploma megfelelője az MSc képzéseinken megszerzett szaktudás. A neves ipari cégek kutató-fejlesztő mérnöknek, műszaki pályán karrierre készülő vezetőnek mesterdiplomával rendelkező mérnököket keresnek és vesznek fel.

Mi az a specializáció?

Az MSc képzésben a szakokon belül a képzés specializációkon történik. A specializáció egy átfogóbb szakmai tématerülethez ad mély alaptudást és gyakorlati ismereteket. A specializáció anyagát a választható tantárgyak és tantárgycsoportok egészítik ki.

Hány hallgatót vesznek fel?

A szakokon a felvehető hallgatók minimális és maximális számát központilag határozzák meg. A jelenlegi keretszámok megtalálhatók a Felvételi Tájékoztatóban és a Felvi rendszerében.

Kaphat-e az MSc képzésen résztvevő hallgató ösztöndíjat az első félévben?

Igen, kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat, amennyiben államilag támogatott képzésben vesznek részt. Szakonként külön homogén hallgatói csoportban az ösztöndíj odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi pontok száma. Ez az a pontszám, amit a Közös BSc záróvizsga - MSc felvételi szabályzat 12-13. pontja meghatároz.

Kaphatja-e tovább az MSc képzésre bekerülő hallgató a BSc képzés őszi félévétől elnyert Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat ?

Erre a válasz egyértelműen "igen". Az 51/2007 sz. kormányrendelet 24§ (6) pontja szerint:

"(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja."

II. A felvételi eljárás

Hogyan kell MSc képzésre felvételizni?

A felvételi jelentkezés a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban (www.felvi.hu) meghirdetett módon történik, hasonlóan, mint a BSc képzés esetén.

Az induló MSc képzésekre való jelentkezés ismertetői itt találhatók.

Olvassák el figyelmesen a feltételeket és a beadandó dokumentumok listáját.

A tavasszal induló képzésre a jelentkezési határidő november 15-e, az ősszel induló képzéseké február 15. Ne feledjék: a jelentkezést hitelesíteni is kell.

A felvételi eljárás része az írásbeli felvételi vizsga. Részleteket itt találnak. Az alapképzésben kiváló eredményt elért hallgatók számára egy lehetséges alternatíva a szóbeli felvételi vizsga, ennek részleteiről itt olvashatnak.

A februárban induló képzések esetén a felvételi döntés január 24-ig megtörténik, szeptemberi indulás esetén pedig július 25-ig (az egyes években 1-2 nap eltérés lehetséges).

Mikor kell a specializációt megjelölnöm?

Az írásbeli felvételi írása során fogjuk a preferált fő- és mellékspecializációk megjelölését kérni, mert a specializációkra való besorolás ennek figyelembevételével történik. Néhány extrém esettől eltekintve a hallgatók általában az általuk megjelölt specializációkra kerülnek.

Miért kell specializációt megjelölni a felvételi jelentkezéskor?

A specializációk tantárgyai már az első félévben megjelennek és a teljes képzésen át jelen vannak, ezért a specializációkra történő besorolás már a felvételi döntés során megtörténik. A besorolásnál figyelembe vesszük, hogy a felvételiző milyen specializációkat és milyen sorrendben jelölt meg.

Mennyi pontszámot kaphatok?

A felvételi pontszám max. 100 pont lehet. A pontszám két részből: a korábbi tanulmányi átlag figyelembevételével és az írásbeli felvételin elért eredményből áll össze (a felvételi eredmény duplázható). Részleteket itt találnak.

Milyen feladatok lesznek a felvételi vizsgán?

A felvételi vizsgával azt ellenőrizzük, hogy a jelentkező rendelkezik-e azzal a szakmai és természettudományos alaptudással, amely az MSc szakmai képzéshez elengedhetetlen. A felvételi ezért több témakörből áll, de mindenhol csak szűkített anyagrészből kérdezünk. A BSc-t elvégzett hallgatóknak (reményeink szerint) nem okoz majd gondot a vizsga megfelelő teljesítése.

A felvételik anyaga -- mintapéldákkal együtt -- itt található.

Az MSc felvételi kiváltja az elkülönített BSc záróvizsgát?

Az érvényes szabályzat szerint az elkülönített záróvizsga azonos az MSc felvételivel, a szabályzatban szereplő pontátszámítás szerint (megtalálható a szabályzatok között).

Sűrű az élet...

A BSc-t végző és azonnal MSc-re jelentkező hallgatóknak sajnos kevés idő áll rendelkezésre sok teendő elvégzésére. A feltételek kialakítása nem a Kar kezében van. A Kar vezetése és oktatói lehetőséget adnak a hallgatóknak a feladatok elvégzésére rövidített időben. Ennek érdekében a 7. (továbbá az 5. és 6. ) féléves vizsgás követelményű BSc tantárgyak vagy félévközi jeggyel záródnak, vagy vizsga megtartása esetén a vizsgaidőpontokat korábbra tettük (elővizsga a szorgalmi időszak utolsó hetén, első vizsga a pótlási héten lesz).

A szakdolgozat megvédését és a felvételi vizsgát az őszi félévben az alábbiak szerint ütemezzük:

A VIK minden 7. féléves alapképzésű hallgatója számára (az őszi félévben):

a. szakdolgozatok beadási határideje: 2020. december 11. 12h
b. elkülönített záróvizsga: megegyezik a mesterképzés felvételi vizsgájával 2021. január 4.
A VIK MSc képzésekbe jelentkező hallgatói számára:
c. mesterképzés felvételi vizsga a villamosmérnöki és a mérnökinformatikus szakon: 2021. január 4.
d. mesterképzés felvételi vizsga a gazdaságinformatikus szakon:  2021. január 11.
e. szakdolgozat-védések (MSc-re jelentkezőknek): 2021. január 5-8.

A tavaszi félévben:

a. szakdolgozatok beadási határideje: 2021. május 14. 12h
b. mesterképzés felvételi vizsga:
villamosmérnöki és mérnökinformatikus szak: 2021. május vége - június eleje
(az elkülönített záróvizsga megegyezik az MSc felvételivel)
gazdaságinformatikus szak: 2021. május vége - június eleje
c. szakdolgozat-védések: 2021. június vége - július eleje

Ősszel vagy tavasszal?

Az MSc képzés tavasszal és ősszel is indul, gyakorlatilag ugyanazzal a tanrenddel. A BSc-t télen befejezők számára a tavasszal induló MSc folyamatos képzést tesz lehetővé. Ha kihagy egy félévet, és csak ősszel jelentkezik, akkor lehetősége van például szakmai gyakorlatot végezni, külföldi tanulmányútra menni, esetleges elmaradásokat pótolni.

Mindenki döntsön az előnyök és hátrányok mérlegelésével. A Kar vezetése elsősorban a folyamatos, megszakítás nélküli képzés formáját javasolja.

III. A jelentkezés menete

Hogyan kell jelentkezni az MSc szakokra?

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató az utóbbi időben már csak elektronikusan jelenik meg, és itt található: www.felvi.hu. 2013 őszi félévtől kezdődően már a jelentkezés is csak elektronikus úton adható le az e-felvételi rendszerben (http://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli).

Hogyan igazolom a többletpontjaimat?

Minden esetben hivatalos és egyértelmű dokumentummal illetve elektronikus felvételi jelentkezés esetén annak digitális másolatával. Például:

 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (valamennyi nyelvvizsga bizonyítványt nyújtsa be, hogy a többletpont értékelhető legyen)
 • TDK helyezés esetén az emléklap másolata,
 • demonstrátori munka esetén az adott intézmény/tanszék által adott, pecséttel ellátott igazolás,
 • tudományos konferencia részvétel esetén a megjelent absztrakt másolatával vagy a konferenciaszervező igazolás,
 • publikáció esetén a szerkesztőség hivatalos igazolása a publikáció elfogadásáról és a megjelent cikk absztraktjának másolata,
 • konferencia előadás esetén az előadás elfogadásáról szóló hivatalos dokumentum és az előadás anyagának kivonata (abszraktja),
 • előnyben részesítéshez a dokumentumok fénymásolatai (fogyatékosságot, gyermekgondozást, hátrányos helyzetet igazoló dokumentumok)

Hogyan igazolom a felsőfokú oklevél meglétét?

Mint minden csatolandó dokumentumot, ezt is másolatban fel kell tölteni a jelentkezéshez. A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát tavaszi indulás esetén legkésőbb január 11-ig kell feltölteni a felvi.hu felületen. Ez azt jelenti, hogy az oklevelet is addig meg kell szerezni. FIGYELEM! A tavaszi félévben induló MSc képzésekre jelentkező hallgatóink BSc záróvizsgáit úgy ütemeztük, hogy azok legkésőbb január 8-ig lezáruljanak. Ezt követően haladéktalanul kérjék az oklevél igazolását a Központi Tanulmányi Hivatalban, hogy azt a megadott határidőig fel tudják tölteni.  Figyeljék ebben az időszakban a kari honlapon megjelenő hirdetéseket!

(Megjegyzés: Az e-felvételi rendszer az ellenőrzés során kimutatja és jelzi az oklevél másolatának hiányát. Ezt a figyelmeztetést ilyenkor hagyja figyelmen kívül.)

Őszi indulás esetén a dokumentumok feltöltésének határideje a szakdolgozatvédés után van, ezért az oklevél másolatát időben fel tudja tölteni. Jelentkezéskor azonban még (tipikusan) nem rendelkezik oklevéllel, így ezt a részt nem tudja megadni. Az oklevél adatokat a szakdolgozat védés után (július 9-ig) kell megadnia, az oklevél másolatának feltöltésével egy időben. Vigyázat: az oklevél igazolás érvényessége 30 nap, az Oktatási Hivatal nem fogadja el június 11-e előtti záróvizsga esetén az igazolást, ilyenkor már magának az oklevélnek a másolatát kell feltölteni !

Megjegyzések az e-felvételi jelentkezés használatához

 • Az e-felvételi használatához regisztrálni kell a www.felvi.hu-n. A regisztrálásról és a biztonsági kódról e-mailben kap értesítést.
 • A jelentkezés során űrlapokat kell kitöltenie lépésről lépésre, de a hitelesítésig bármikor változtathat a tartalmon (pl. igazolásokat tölthet fel).
 • Az adatok kitöltésekor olvassa el a Súgó részeket is, sok hasznos és praktikus tanácsot tartalmaznak.
 • Ne hagyja a jelentkezést az utolsó pillanatra! Bármikor történhet valami váratlan (pl. megbetegszik).
 • A felvételi jelentkezés eljárási díj fizetéssel jár.
 • A jelentkezés legvégén az adatokat hitelesíteni kell. Ne hagyja el a "hitelesítés" lépést!
 • A szakok kódjánál az "MNA" jelölés jelenti az államilag finanszírozott képzést.
 • A rendszer jelzi, hogy szakjainkon nincs vizsgakövetelmény. Ez nem az írásos felvételi vizsgát jelenti!
 • Az igazolásokat JPG, PDF, DOC és RTF formában lehet feltölteni. Mindig a másolt (beszkennelt) dokumentumot töltse fel, amelyen látszik az aláírás és a pecsét!
 • A hitelesítés az országos Ügyfélkapun keresztül digitálisan illetve egy hitelesítő lap kinyomtatásával, aláírásával és visszaküldésével történhet.

Tanulói/hallgatói azonosító

A Tanulói/hallgatói azonosító 7-essel kezdődő, 11 számjegyből álló számsor. Ez az azonosító a Neptun adatok között szereplő OM-kód.

Reméljük hamarosan hallgatóink körében üdvözölhetjük!