Egészségügyimérnök-képzés Szakbizottsága

Elnök:      Jobbágy Ákos                     MIT

Dr. Benyó Zoltán                                  IIT, társelnök

Dr. Monos Emil                                   SE, társelnök

2 fő hallgató                                         HÖK

 

Ez a szakbizottság a képzés több kart és intézményt is összefogó jellege miatt egy szűkebb operatív irányító csoportot és egy jóval szélesebb körű tagcsoportot foglal magába, a tagok listája a következő:

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar képviselői:

Dr. Benyó Zoltán IIT
Ender Ferenc EET
Dr. Forstner Bertalan AUT
Dr. Friedl Katalin SZIT
Dr. Huszák Árpád HIT
Dr. Sántha Hunor ETT
Szombathy Csaba HVT
Dr. Tamus Zoltán Ádám VET
Dr. Vicsi Klára TMIT

A Semmelweis Egyetem képviselői:

Dr. Monos Emil rektori megbízott
Dr. Csillag András
Dr. Entz László
Dr. Fidy Judit
Dr. Jávor András
Dr. Kellermayer Miklós ifj.
Dr. Mandl József
Dr. Sótonyi Péter
Dr. Szőke Éva

A Műegyetem többi karának képviselői:

Dr. Bojtár Imre ÉMK
Dr. Kiss Rita GPK
Dr. Topár József GTK
Dr. Szarka András VBK
Dr. Légrády Dávid TTK

Külső képviselők:

Dr. Dézsi László
Dr. Kozmann György
Dr. Pesznyák Csilla