Diplomamunka kiírások

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék http://www.aut.bme.hu/diploma
Elektronikai Technológia Tanszék http://www.ett.bme.hu/hallgatoi_temak
Elektronikus Eszközök Tanszéke http://www.eet.bme.hu/
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

http://www.hit.bme.hu/oktatas/szakdolg_dipl 

Irányítástechnika és Informatika Tanszék http://www.iit.bme.hu/ 
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék http://www.mit.bme.hu
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék http://www.hvt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11&lang=hu 
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék http://www.cs.bme.hu/dok/
Távközlési és Médiainformatika Tanszék http://www.tmit.bme.hu/onlab-szakdolg-dipl
Villamos Energetika Tanszék http://www.vet.bme.hu/