Jövőformáló elektronika (MTÜ rendezvény)

2020. november 24.

Workshop

Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQyNDM4NDEtZjg4NS00NzEwLWEwMDctYjhlMTkzZmFiNjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%226fde4801-a4ed-4075-b609-906d96729a61%22%7d

Ender Ferenc: Nanohordozók mikrofluidikai környezetben - léptékváltás a Pharma 4.0 küszöbén

Poppe András: Lighting 4.0

Mizsei János: Oxid elektronika: lépés a “vörös” téglafal mögé neuromorf logikával

Géczy Attila: Hordozható levegőminőség-vizsgáló szenzorklaszter

Krammer Olivér, Martinek Péter: Az újraömlesztéses forrasztási technológia folyamatának optimalizálása mesterséges intelligencia módszerekkel

Illés Balázs: SACX0307 (99Sn0.3Ag0.7Cu) forraszötvözetek megbízhatósági vizsgálatai

Bonyár Attila: Arany-epoxy nanokompozit alapú nukleotid bioérzékelők fejlesztése

https://tudprog.bme.hu/tudomany_unnepe/2020/Jovoformalo-elektronika.html

« Összes esemény