Villamosmérnöki Tudományok

Név Tanszék Év Disszertáció címe Témavezető
Mergl K. Attila  IIT  1995 Kapcsolási sorrendek számítógépes generálásának intelligens megoldása az alállomási kapcsolások biztonságának növelésére  Horváth István
Do Van Tien  HTT  1996 Néhány ATM forgalomszabályozási technika teljesítőképességi elemzése  Jereb László
Fejes Sándor  MIT  1996 Vándorlási folyamatok: elmélet és alkalmazás  Vajda Ferenc
Kocsis Zoltán  ETT  1996 Excimer lézerrel polimiden kialakított vezetőanyag morfológiája és villamos tulajdonságai  Ripka Gábor
Médl Attila  IIT  1996 Változásdetektálás kvázilineáris rendszerekben orvosélettani alkalmazásokkal.  Benyó Zoltán
Molnár Sándor  HTT  1996 ATM hálózatok teljesítőképességének és minőségi jellemzőinek elemzése  Tatai Péter
Rakó Tibor  SZHT  1996 Elektromágneses hullámok szórása és gerjesztése rétegelt közegben  Berceli Tibor
Majzik István  MIT  1997 Konkurrens hibadetektálás többprocesszoros rendszerekben watchdog processzorok felhasználásával  Pataricza András
Bíró József  TMIT  1998 Optimalizáló neurális hálózatok és alkalmazásaik ATM hálózatok erőforrás menedzselésére  Faragó András, Trón Tibor
Foltányi Bence  SZHT  1998 Egyfázisú, aktív, nagyfrekvenciás teljesítménytényező korrekció  Bánfalvi Antal
Hoffmann Ákos  ETT  1998 Nemesfém vékonyrétegek vizsgálata csillapított totálreflexiós módszerrel  Illyefalvi-V.Zsolt
Nguyen Toan  EVT  1998 Numerical analysis of superconductors and their application to reduce toroidal ripple of Tokamak  Sebestyén Imre
Simon Gyula  MIT  1998 Adaptív jelfeldolgozó eljárások vizsgálata  Péceli Gábor
Sujbert László  MIT  1998 Periodikus zavarhatások csökkentésének aktív módszerei  Péceli Gábor
Szabó István  SZHT  1998 Napelemes tápellátó rendszerekben alkalmazott növelt hatásfokú, analóg maximális teljesítménykövető áramkör analízise  Szabó József
Baranyi Péter  AUT  1999  Fuzzy szabályalapú információkezelés irányítási algoritmusokban  Nagy István
Cinkler Tibor  TMIT  1999 Modellek és algoritmusok átviteli hálózatok optimális kialakításához  Trón Tibor, Faragó András
Csendes Alpár  EET  1999 IC csipek és mikrostruktúrák termikus vizsgálata  Székely Vladimir
Fodor Gábor  TMIT  1999 Integrált szolgáltatású hálózatok néhány erőforrásfoglalási technikájának hívásszintű modellezése és teljesítőképességi elemzése  Frajka Béla
Harangozó Gábor  IIT  1999 Eseményépítő rendszerek nagyenergiájú részecskefizikai kísérletek számára  Horváth Tamás
Imre Sándor  HTT  1999 ATM hálózatok hívásengedélyezési módszerei  Pap László
Somogyi Attila  VMT  1999 Fémoxid túlfeszültséglevezetők modellezése  Bán Gábor
Vizi László  VMT  1999 Üzemi frekvenciájú ívek kialakulása  Bán Gábor
Vu Le Hai  HTT  1999 LSF kvantálási eljárások a beszédkódolásban a Karhunen-Loeve transzformáció alkalmazásával  Elek Kálmán
Antal Csaba  TMIT  2000 A DTM gyors áramkörkapcsolt hálózati technológia teljesítőképesség vizsgálata  Henk Tamás
Bozóki Sándor  HTT  2000 Nagy képhűségű párhuzamos MPEG videókódolás munkaállomás-farmon  Kovács Imre
Czihó András  IIT  2000 Vektorkvantálás és képtömörítés alkalmazása az orvosi képfeldolgozásban  Loványi István
Czinege László  IIT  2000 Eseményfelismerés és állapot osztályozás agyi oxigénhiány kimutatására EEG jelfeldolgozással  Benyó Zoltán
Ferencz Orsolya  EVT  2000 Electromagnetic wave propagatiopn in different terrestrial atmospheric models  Iványi Miklósné
Grabner Péter  NFBT  2000 Az elektrosztatikus töltés szerepe a bakteriális infekcióban  Berta István, Iványi Miklósné
Hilt Attila  SZHT  2000 Optikai átvitel és jelkezelés minkrohullámú távközlési rendszerekben  Berceli Tibor
Járó Gábor SZHT 2000 Nagysebességű optikai vevők Berceli Tibor
Hunkár András  NFBT  2001 Villám elektromágneses terének káros hatásai  Berta István
Kiss Bálint  IIT  2001 Motion planning and control of a class of flat and hionvillan mechanical systems  Lantos Béla
Márta Csaba  EET  2001 A termikus tesztelés és tesztelhetőre tervezés egyes kérdései  Székely Vladimir
Pletl Szilveszter  IIT  2001 Korszerű adaptív, fuzzy és neurális elvű robotirányítási algoritmusok  Lantos Béla
Román Zoltán  MIT  2001 Önkalibráló feszültségerősítők  Zoltán István
Sándor Zoltán  SZHT  2001 Hullámterjedési modellezés kültéri és beltéri mobil hírközlésben  Zombory László, Nagy Lajos
Schuszter Miklós  HTT  2001 Elektronmikroszkópos képek analízise fraktálmatematikai módszerekkel  Máté László
Vidács Attila  TMIT  2001 Hálózati forgalom fraktális jellemzése a paraméterbecsléstől az alkalmazásig  Molnár Sándor
Cselényi István  TMIT  2002 Szélessávú multimédia szolgáltatások forgalmának analízise, modellezése és menedzsmentje  Henk Tamás
Csöndes Tibor  TMIT  2002 Conformance Test Suite Optimization  Csopaki Gyula
Dobay Róbert  ETT  2002 Elektronvezető polimer alapú enzimatikus húgysavszenzor  Harsányi Gábor
Farkas László Zsolt  VGHT  2002 Az inventív mérnöki problémamegoldást támogató többrétegű hipertext modell és alkalmazása  Vajda István
Hamar János Krisztián  AUT  2002 Dual Channel Resonant Converter Family  Nagy István
Olaszi Péter  TMIT  2002 Magyar nyelvű szöveg-beszéd átalakítás: nyelvi modellek, algoritmusok és megvalósításuk  Olaszy Gábor
Szabó Róbert  TMIT  2002 Hívásengedélyezés és folyamatszabályozás generaliced processor saaring alapú csomagütemezőben  Trón Tibor
Szabó Tamás  MIT  2002 Neurális hálózatok hatékony digitális implementációjának néhány kérdése  Horváth Gábor
Szabó Zsolt  SZVT  2002 Hysteresis models from elementary operators and integral equations  Iványi Miklósné
Szentesi Áron  TMIT  2002 Útvonalválasztás és topológia optimalizálása ATM hálózatokban  Faragó András
Várady Péter  IIT  2002 Új eljárások vitálparamétereinek számítógépes analízisére és egységes diagnosztikai rendszerbe való integrálása  Benyó Zoltán
Vargha Balázs  MIT  2002 Model based calibration of D/A converters  Zoltán István
Albrecht Sándor  HTT  2003 A momentán Fourier-transzformáció akalmazása radar jelek feldolgozására  Pap László
Alföldi Attila  SZVT  2003 A Wavelet transzformáció alkalmazása a digitális képek reprezentációjában és feldolgozásában  Cséfalvay Klára 
Barbarics Tamás  SZVT  2003 Az elektromágneses tér néhány aspektusa a környezetvédelemben  Iványi MIklósné
Dang Dinh Trang  TMIT  2003 Új eredmények a multifraktális forgalom analízisében és modellezésében.  Molnár Sándor
Németh József Gábor  MIT  2003 Nemlineáris rendszerek identifikációja interpolált volterra modellekkel  Kollár István
Szviatovszky Balázs  TMIT  2003 Útvonalválasztási algoritmusok tervezése és teljesítmény vizsgálata adathálózatokban  Faragó András, Csopaki Gyula, Sallai Gyula
Tran Tuan Hung  HTT  2003 Néhány alkalmazott módszer a távközlő hálózatok tervezéséhez és elemzéséhez  Do Van Tien
Barta Péter  TMIT  2004 Végpontok közötti teljesítményjellemzők korlátjai és hívásengedélyezés ált.hálózatokban  Henk TamásBíró József
Gyimóthy Szabolcs  SZVT  2004 Adaptív automatikus hálógenerálás a végeselem módszerhez  Sebestyén Imre
Harmati István  IIT  2004 Rétegezett mozgás és manipuláció - tervezési algoritmusok a robotikában  Lantos Béla
Jákó Zoltán  MIT  2004 A "Differential Chaos Shift Keying" adatátviteli rendszerek hibaarányainak javítása  Kolumbán Géza
Kis Gábor  MIT  2004 Kaotikus adatátviteli rendszerek analizise  Kolumbán Géza
Malomsoky Szabolcs  TMIT  2004 Erőforrás menedzsment feladatok csomagkapcsolt hálózatokban  Halász Edit
Rácz Sándor  TMIT  2004 Távközlő rendszerek numerikus elemzése Markov hozam modellek alkalmazásával  Sallai Gyula, Faragó András
Tran Minh Son  SZVT  2004 Módosított módszerek multimédia tartalmak hatékony megjelenitésére  Gschwindt András
Veres András  TMIT  2004 A TCP protokoll dinamikájának modellezése és differenciált szolgáltatások megvalósítása ...  Halász Edit, Molnár Sándor
Zólomy Attila  SZVT  2004 Nagysebességű optikai vevőberendezések áramköreinek új megoldásai  Berceli Tibor, Baranyi András
Antoni Lőrinc Miklós  MIT  2005 Hibaindektálás újrakonfigurálható eszközök dinamikus újrakonfigurálásával   Fehér Béla
Bakó Tamás Béla  MIT  2005 Nemlineárisan torzult optikai hangfelvételek helyreállítása regularizált inverz karakterisztikákkal  Dabóczy Tamás
Balog Endre  VET  2005 Elektrosztatikus eredetű veszélyek kezelése, értékelése  Berta István
Dénes István Ákos  AUT  2005 A kétcsatornás rezonáns DC-DC konverter család dinamikája  Nagy István
Gódor István  TMIT  2005 Eljárások hozzáférési hálózatok tervezéséhez  Sallai Gyula
Harmatos János  TMIT  2005 Eljárások következő generációs mobil és adat hálózatok tervezésére  Sallai Gyula
Jeney Gábor  HTT  2005 Visszacsatolt neurális hálózatokon alapuló többfelhasználós vevők  Pap László
Kiss István  VET  2005 Elektrosztatikus porleválasztó berendezések újszerű modellezése  Berta István, Koller László
Kuczmann Miklós  SZVT  2005 Neurális vektor hiszterézis modell a roncsolásmentes anyagvizsgálatban  Iványi Miklósné
Márkus János  MIT  2005 Magasabb rendű számláló típusú Delta-Szigma átalakítók tervezési elmélete  Kollár István
Semperger Sándor  VET  2005 Magashőmérsékletű szupravezető gyűrű állapotnenetének felhasználása  Vajda István
Székely Sándor  TMIT  2005 Szélessávú hálózatokbeli hívások jelzésrendszerének teljesítményelemzése, modellezése  Molnár Sándor
Szepessy Zsolt  MIT  2005 Preciziós huzalellenállások termikus dinamikus modellje  Zoltán István
Bank Balázs Lajos  MIT  2006 Húros hangszerek fizikai alapú modellezése a geometriai nemlinearitás figyelembevételével  Sujbert László
Danyek Miklós  VET  2006 Különböző névleges feszültségű rendszerek elektromágneses kölcsönhat.többrendsz.távvez-en  Bán Gábor
Fancsali Alpár  HTT  2006 Qos alapú kommunikáció hálózatmenedzselési algoritmusai  Levendovszky JánosSzabó Róbert
Farkas Ferenc  VET  2006 Fuzzy logika és neurális hálózatok alkalmazása a villamos hajtásokban  Halász Sándor
Gasparics Antal  SZVT  2006 Fluxset szenzorokra épülö elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálati rendszer  Pávó József
Marozsák Tamás  SZVT  2006 Félvezető lézerek alkalmazása és modellezése segédvivős optikai rendszerekben  Berceli Tibor
Márton Lőrinc  IIT  2006 Nemlineáris mechatronikai rendszerek robusztos-adaptív irányítása  Lantos Béla
Oláh András  HTT  2006 Spektrális hatékonyság növelése neurális alapú csatornakiegyenlítési algoritmusokkal  Levendovszky János
Pap Zoltán  TMIT  2006 Hibák felderitése, diagnosztikája és korrekciója formális módsz.alapuló távközl.szoftverfejl.során  Csopaki Gyula, Dibuz Sarolta
Vajda Ferenc  IIT  2006 Heterogén multiágensű mikrorobotrendszerek mozgás és feladattervezésének néhány kérdése  Vajta László, Arató Péter
Heszberger Zalán TMIT 2007 Kevés paraméteres minőségbiztosítási technikák kommunikációs hálózatokban Bíró József
Kis Péter SzHVT 2007 A A Jiles-atherton modell vektor-végeselem módszerbe való inplementációja Iványi Miklósné
Ress Sándor EET 2007 Érintésmentes anyagvizsgálati és termikus mérések egyes problémái Mizsei János
Rétvári Gábor TMIT 2007 Új algoritmusok IP forgalom menedzsment céljára Bíró József, Cinkler Tibor
Bánky Tamás SZHVT 2008 Hatékony új módszerek mikrohullámú jelgenerátorok zajjellemzőinek javítására, opto-elektronikai alkalmazásokhoz Berceli Tibor
Csörnyei Márk SzHVT 2008 Távközlési lézerek zajcsökkentési eredményei Berceli Tibor
Felső Gábor IIT 2008 Mikromanipulációs robotrendszerek modellezése és vizuális alapú pozíciómérési eljárásai Vajta László, Arató Péter
Horváth Miklós VET 2008 Veszélyes gázok lebontása nagyfeszültségű korona impulzusokban. Berta István
Kandár Tibor IIT 2008 Hierarchikus rendszer-szintű szintézis Arató Péter
Kovács Levente Adalbert IIT 2008 Új elvek és céladekvát algoritmusok az inzulinadagolás szabályozásra cukorbetegek esetében. Benyó Zoltán
Kovács Lóránt HTT 2008 Adaptív csatornakiegyenlítő algoritmusok vezetéknélküli hálózatok teljesítőképességének növelésére. Levendovszky János
Kovácsházy Tamás MIRT 2008 Tranziensmenedzsment újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerekben Péceli Gábor
Pap Zsigmond MIRT 2008 A Szeged zenei élete 1945 és 1960 között" Szegi András
Sütő Zoltán AUT 2008 Szabályozott háromfázisú konverterek nemlineáris jelenségei. Nagy István
Szilágyi Sándor Miklós IIT 2008 The dynamic modeling of the human heart. Benyó Zoltán
Vámos Gábor IIT 2008 Szakértői- és adattudás modellezése Bayes hálókkal ügyfélnyilvántartó rendszerekben. Nagy Ákos
Balogh László MIRT 2009 A teljesítményt befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők vizsgálata interaktív sportcsapatoknál Kollár István
Csák Bence Zoltán IIT 2009 Közvetlen hardver generálás magas szintű nyelvi leírásból. Arató Péter
Fiala Péter HT 2009 Talajból származó épületrezgések és beltéri zaj numerikus modellezése. Augusztinovicz Fülöp
Gerhátné Udvary Eszter SzHVT 2009 Többfunkciós félvezető optikai erősítő alkalmazása és vizsgálata segédvivős optikai rendszerekben. Berceli Tibor
Gincsainé Szádeczky-Kardoss Emese IIT 2009 Nemlineáris anholonom mechatronikai rendszerek valósidejű mozgástervezése időskálázás használatával Kiss Bálint
Gordon Péter ETT 2009 Poliimidek lézeres ablációjának technológiája Illyefalvi-Vitéz Zsolt
Györök György IIT 2009 Programozható analóg áramkörökből felépített rendszerek szintézise. Arató Péter
Illés Balázs ETT 2009 A konvekciós újraömlesztő kemencék méréstechnikája és az újraömlesztéses forrasztás termikus modellezése Harsányi Gábor
Istók Róbert VET 2009 Fényforrások EMC vizsgálata Berta István
Kozlovszky Miklós SzHVT 2009 Ütközés feloldás és optikai jeltárolás csomagkapcsolt teljesen optikai hálózatokban. Berceli Tibor
Németh Ágoston MFA 2009 ZnO vékonyrétegek vizsgálata Bársony István
Péni Tamás IIT 2009 Visszacsatolás-tervezési módszerek kooperatív és korlátozásokat tartalmazó irányítási problémákra Lantos Béla
Seres Gergely TMIT 2009 Measurement-Based Traffic Characterisation Techniques. Gordos Géza
Simon Vilmos HT 2009 Jelzéscsökkentő mobilitás kezelési algoritmusok következő generációs mobil hálózatokban. Imre Sándor
Sipeky Attila SzHVT 2009 Mechanikai igénybevételek és a mágneses hiszterézis kapcsolata Iványi Amália
Stubán Norbert ETT 2009 Vezeték nélküli magzati pulzoximéter megvalósítása Harsányi Gábor
Szilágyi László IIT 2009 Új fuzzy alapú képfeldolgozó eljárások kidolgozása. Benyó Zoltán
Tél Ferenc IIT 2009 Sztereó képfeldolgozó rendszer robotikai alkalmazásokhoz. Lantos Béla
Zádor István VET 2009 Ütközés feloldás és optikai jeltárolás csomagkapcsolt teljesen optikai hálózatokban. Vajda István (VET)
Berényi Richárd ETT 2010 Hajlékony áramköri hordozók lézeres mikromegmunkálása térbeli alakzatok kialakításához Illyefalvi-Vitéz Zsolt
Bognár György EET 2010 A mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése Székely Vladimír
Csurgai-Horváth László SzHVT 2010 Nagyfrekvenciás rádióösszeköttetések fading és interfading időtartamának digitális modellezése és alkalmazásai csillapítás idősorok előállítására Bitó János
Fakhredin Arousi AUT 2010 Predictive Control Algorithms for Linear and Nonlinear Processes Bars Ruth
Héder Balázs SzHVT 2010 Új modellek és algoritmusok fixen telepített és mobil vezeték nélküli hálózatokban Bitó János
Horváth Péter SzHVT 2010 Speciális rádiócsatornák modellezése Frigyes István
Huszák Árpád HT 2010 Multimédiás alkalmazások minőségi paramétereinek javítására szolgáló új módszerek IP alapú hálózatokban Imre Sándor
Kovács Gábor TMIT 2010 Szelektív automatikus tesztgenerálás EFSM formális modellekhez hiba és string szerkesztési távolság alapú módszerekkel Csopaki Gyula
Kovács László TMIT 2010 Dinamikus erőforrás menedzsment rádiós hálózatokban Vidács Attila
Krammer Olivér ETT 2010 Felületszerelt passzív alkatrészek forrasztásának modellezése és a kötések mechanikai vizsgálata Illyefalvi-Vitéz Zsolt
Ladányi József VET 2010 Alállomási földelőrendszer potenciál és transzfer potenciál villamos biztonsági és EMC kérdései Varjú György
Lemmer László IIT 2010 Kinematikai korlátozásokkal rendelkező többváltozós mechatronikai rendszerek egy osztályának modellezése és irányítása Kiss Bálint
Márki Ferenc HT 2010 Zajforrások azonosítása peremelem módszer alapokon Augusztinovicz Fülöp
Nagy István IIT 2010 Pozicionálási pontosságon alapuló, közel idő-optimális pályatervezési eljárás mobilrobotokhoz Vajta László
Rödönyi Gábor IIT 2010 Lineáris rendszerek strukturált bizonytalansági modelljének és robusztus szabályozásának iteratív tervezése Lantos Béla
Sántha Hunor ETT 2010 Új, változtatható felépítésű, elektrokémiai bioérzekelő eszközök konstrukciója és alkalmazásuk Harsányi Gábor
Somogyi Péter IIT 2010 Új diagnosztikus monitorozási módszerek kutatása kísérleti orvosi és fizikai mérésekhez Benyó Balázs
Várallyay György IIT 2010 A csecsemősírás elemzése objektív módszerekkel Benyó Zoltán
Varga László EET 2010 Kisfogyasztású CMOS logikai áramkörök vizsgálata és tervezési eljárásuk kidolgozása Hosszú Gábor
Balogh Attila AUT 2011 Hatásfoknövelő irányítási stratégiák megújuló energiaforrások konvertereihez Varjasi István
Bilicz Sándor SZHVT 2011 Application of Design-of-Experiments Methods and Surrogate Models in Electromagnetic Nondestructive Evaluation Gyimóthy Szabolcs, Lambert Marc
Györe Attila VET 2011 Szupravezetős induktív zárlatiáram-korlátozó és osztott szekunder tekercselésű önkorlátozó transzformátor analízise, tevezése és megvalósítása Vajda István
Haidegger Tamás IIT 2011 Számítógéppel integrált sebészeti rendszerek funkcionális, alkalmazhatósági és pontossági kiterjesztésének elmélete és módszertana Benyó Zoltán
Kiss Péter VET 2011 A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja Dán András
Kohári Zalán VET 2011 Szupravezetős csapágyazású, kompakt lendkerekes energiatároló optimalizálása Vajda István
Kósa János VET 2011 YBCO szupravezető gyűrűk és zárt hurkok új alkalmazási lehetősége Vajda István
Mihajlik Péter TMIT 2011 Spontán magyar nyelvű beszéd gépi felismerése nyelvspecifikus szabályok nélkül Gordos Géza
Novák Balázs VET 2011 Nagyáramú villamos berendezések elektromágneses hatásai Koller László
Raisz Dávid VET 2011 Válogatott szélsőérték-feladatok a villamos energetikában Dán András
Sinkovics Bálint ETT 2011 Modellező eszközök egyes elektronikai technológiai alkalmazásokban Harsányi Gábor
Szabó Sándor HT 2011 Felhasználók mozgásának hatása a vezetéknélküli hálózatok teljesítményére Imre Sándor
Tamus Zoltán Ádám VET 2011 Komplex szigetelésdiagnosztika alkalmazása kisfeszültségű kábelekre Berta István
Czirkos Zoltán EET 2012 Biztonsági célú átfedő hálózat Hosszú Gábor
Farkas János SZIT 2012 Resilience and Quality of Service Assurance Methods in Ethernet and Utran Networks Györfi László
Gulyás Attila VET 2012 Megelőző intézkedések használata a villámvédelemben Berta István
Horváth Barbara ETT 2012 Az ón whiskerek növekedésének vizsgálata elektronikai alkalmazásokban Harsányi Gábor
Iváncsy Tamás VET 2012 Elektrosztatikus porleválasztó berendezések impulzus üzemű táplálásának modellezése Berta István
Janóczki Mihály ETT 2012 Új röntgenes és optikai hibadetektáló elektronikai gyártástámogatási technológiák Jakab László
Lassó András IIT 2012 Számítási módszerek kép által vezetett minimál invazív beavatkozásokhoz Vajta László
Marosits Tamás TMIT 2012 Szolgáltatásminőség nyújtása csomagkapcsolt hálózatokban Molnár Sándor
Molnár László Milán ETT 2012 Elektronikai kötési határfelületek minősítése atomerő-mikroszkópos képalkotással és -elemzéssel Harsányi Gábor
Szabó Péter Gábor EET 2012 Elektrotermikus mikrorendszerek modellezése és karakterizációja Székely Vladimír
Tihanyi Viktor VET 2012 Magashőmérsékletű szupravezetős eszközök numerikus modellezése Vajda István
Balázs Gergely György VET 2013 Négynegyedes hálózatbarát áramirányítók szabályozása, különös tekintettel járműves alkalmazásokra Schmidt István
Decsi Tamás VET 2013 Nemzetközi metszékáramlások és határkeresztező kapacitásértékek napon belüli előrejelzése Dán András
Fazekas Péter HT 2013 Szélessávú vezetéknélküli hálózatok teljesítőképességének vizsgálata Pap László, Imre Sándor
Fekete Zoltán MTA MFA 2013 Szilícium alapú mikrofluidikai eszközök és rendszerek kidolgozása és vizsgálata Fürjes Péter
Hartmann Bálint VET 2013 Szélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe Dán András
Horváth Eszter ETT 2013 Eltemetett struktúrát tartalmazó üvegkerámia (LTCC) hordozó technológiája Harsányi Gábor
Mráz János Albert HT 2013 Korszerű vezeték nélküli hálózatok modellezése és erőforráskezelése Imre Sándor
Orosz György MIT 2013 Rezonátor alapú jelfeldolgozás szenzorhálózatokban Péceli Gábor
Pohl László EET 2013 Speciális félvezetőeszközök szimulációja szukcesszív hálózatredukciós módszerrel Székely Vladimír
Sári Zoltán SzHVT 2013 Többértékű, hiszterézis-típusú nemlinearitások vizsgálata numerikus térszámítási problémákban Iványi Amália
Schiffer Ádám SZHVT 2013 Vibrációanalízis és nemlineáris hiszteretikus rendszerek vizsgálata és modellezése Iványi Amália
Schmidt Gábor VET 2013 EMC követelményeket kielégítő fényforrások fejlesztése Berta István
Vokony István VET 2013 Smart gridek rendszerintegrációs feltételei Dán András
Timár András EET 2013 Logi-termikus szimuláció sztenderd tervező rendszerekben Kerecsenné Rencz Márta
Kis László IIT 2013 Autonóm járművek navigációja és irányítása korszerű érzékelők fúziójával Lantos Béla
Kálmán Viktor IIT 2013 Omnidirekcionális kerekek modellezési és irányítási kérdései Vajta László
Kollár Zsolt MIT 2013 Többvivős modulációs eljárások vizsgálata kognitív rádiós alkalmazásokban Péceli Gábor
Tóth Bálint Pál TMIT 2014 Rejtett Markov-modell alapú gépi beszédkeltés Németh Géza, Olaszy Gábor
Bonyár Attila ETT 2014 Fémek mikro- és nanoszerkezetének újszerű, mikroszkópos vizsgálati módszerei Harsányi Gábor
Srp Ágoston Mihály IIT 2014 Esésérzékelés aszinkron időkontraszt-érzékelő alkalmazásával Vajda Ferenc
Pilászy György IIT 2014 Új algoritmusok a magas szintű szintézis módszertanának kiterjesztésére elosztott rendszerek tervezéséhez és optimalizálásához Arató Péter
Kollár Ernő EET 2014 Termikus kérdések az elektronikában: mérés, modellezés, speciális eszközök Székely Vladimír
Juhász László EET 2014 CMOS-kompatibilis kapacitív páraérzékelő Mizsei János
Regula Gergely IIT 2014 Autonóm légi járművek formációszabályozása Lantos Béla
Vámos Péter   2014 Adaptív megszorításos kódolás  
Medgyes Bálint Károly ETT 2014 Az elektrokémiai migráció mikroelektronikai alkalmazásokban Harsányi Gábor
Géczy Attila ETT 2014 A gőzfázisú forrasztási technológia folyamatának vizsgálata Illyefalvi-Vitéz Zsolt
Szalai Albin EET 2014 Lineáris elosztott RC hálózatok analízise Székely Vladimír
Jursonovics Tamás HT 2014 Enhanced Methods for IPTV Delivery over Wireless Networks Imre Sándor
Hurtony Tamás ETT 2014 Ón-ezüst alapú ólommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek új vizsgálati módszerei Gordon Péter
Dülk Ivor MIT 2015 Parameter Estimation in Electromagnetic Devices by the Multilayered Medium and Model-Based Approach Kovácsházy Tamás
Divényi Dániel Péter VET 2015 Kiserőművek egységes ágensalapú modellezése rendszerirányítási szempontból Dán András
Szabó Áron Dénes TMIT 2015 Optical Nonlinearities in High Power Fiber Lasers and Phase-Sensitive Amplifiers - Novel Modeling Tools and Experiments Cinkler Tibor
Németh Bálint VET 2015 Preventív villámvédelem és feszültség alatti munkavégzés a villamos hálózatokon végzett munka biztonságának növelésére Berta István
Steiner Henriette IIT 2015 Az emberi mozgás optikai követése Benyó Zoltán
Faigl Zoltán HT 2015 New Methods for the Performance and Suitability Analysis of Signaling Schemes in Distributed Mobile Network Architectures Imre Sándor
Drexler Dániel András IIT 2015 New Methods for Solving the Inverse Kinematics Problem of Serial Robot Manipulators Harmati István
Földváry-Bándy Enikő EET 2015 Félig átlátszó egykristályos szilícium alapú napelem cella technológiája és vizsgálata Rencz Márta
Pálfi Vilmos MIT 2015 Analóg-digitális átalakítók hatásos tesztelése a szinuszos gerjesztőjel paramétereit becslő eljárással Kollár István
Csurcsia Péter Zoltán MIT 2015 Nonparametric identification of linear time-varying systems Kollár István
Vizer Dániel IIT 2016 Application of the H∞-norm for the identification of linear time-invariant and linear parameter-varying models Kiss Bálint
Rucz Péter HT 2016 Innovative methods for the sound design of organ pipes Augusztinovicz Fülöp
Kárpáti Tamás   2016 Szeletkötés háromdimenziós mikroszerkezetekhez  
Plesz Balázs EET 2016 Kristályos szilícium alapú, vékony fotoaktív rétegű napelemszerkezetek hőmérsékletfüggő tulajdonságainak vizsgálata Mizsei János
Horváth Péter EET 2016 Rendszerszintű szintézis módszer automatizált RTL tervezéshez Hosszú Gábor
Györke Péter MIT 2016 Beltéri ambiens rendszerekben használható szenzorhálózatok energiamenedzsmentjének vizsgálata Pataki Béla
Ender Ferenc EET 2017 Modeling, Realization and Characterization of Microreactors in Lab-on-a-Chip Devices Székely Vladimír
Göcsi Gábor VET 2017 A szakszemélyzet fokozott védelme nagyfeszültségű rendszereken végzett feszültség alatti munka során Berta István
Neumann Péter Lajos EET 2017 Egyedi nanoobjektumok kontaktálása és vizsgálata Zólomy Imre
Lukács Loránd IIT 2017 Advanced Design Methods for Unmanned Aerial Vehicle Control Lantos Béla
Farkas Csaba VET 2017 Villamos autók töltésére szolgáló akkumulátortöltők egyes kérdései a villamosenergia-rendszerben Dán András
Max György IIT 2017 Advanced Nonlinear Control of Vehicles and their Formations Lantos Béla
Vass-Várnai András EET 2017 New Methods for the Investigation of Modern Electronics Packaging Materials Using Thermal Transient Measurements Rencz Márta
Renczes Balázs MIT 2017 Numerical Problems of Sine Fitting Algorithms Kollár István
Jakó Zoltán HIT 2017 Modelling Two-tier LTE-Advanced Small Cell Networks with Stochastic Geometry Jeney Gábor